Công Ty Cổ Phần Trung Việt Hưng thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Công Ty Cổ Phần Trung Việt Hưng thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Căn cứ theo Luật quản lý thuế, Luật Kế Toán, Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn chi tiết v/v phát hành Hóa Đơn Điện Tử và các văn bản hướng dẫn; Công Ty Cổ Phần Trung Việt Hưng xin thông báo đến Quý khách hàng: kể từ ngày 13/04/2018, chúng tôi sẽ áp dụng hình thức phát hành Hóa Đơn Điện Tử. 

Để thuận tiện cho Quý khách hàng trong việc tra cứu Hóa đơn điện tử do Trung Việt Hưng phát hành, chúng tôi xin kèm: 

Thông báo phát hành Hóa Đơn Điện Tử Công Ty Cổ Phần Trung Việt Hưng

Quyết định áp dụng Hóa Đơn Điện Tử của Công Ty Cổ Phần Trung Việt Hưng


Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Công Ty Cổ Phần Trung Việt Hưng

Thông tin phát hành Hóa Đơn Điện Tử trên website Tổng Cục Thuế

Để tra cứu tính hợp lệ của Hóa Đơn Điện Tử do Trung Việt Hưng phát hành, Quý khách hàng vui lòng Xem tại đây

Trân trọng kính chào !


Tư vấn