Máy in màu Canon A3, có các model nào?

Máy in A3 của Canon có 3 dòng sau, thứ nhất in phun màu, và Laser màu, và Laser trắng đen
In phun màu có các model sau? IX6560/ iX6770/ Pro 1/ Pro 10/ Pro 100
Laser màu A3 có các model sau? LBP-5970, LBP-9100
Laser trắng đen còn model LBP-8780X
 Tư vấn